« Tillbaka

Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK)


Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) grundades 1957 av Folke Bohlin och Eric Ericson. Kören har nära anknytning till Uppsala universitet och körens dirigent, Stefan Parkman, är professor i kördirigering och Director Cantorum vid Uppsala universitets Körcentrum.

UAK deltar i undervisningssammanhang och högtider inom universitetet och har även en omfattande egen verksamhet, som inbegriper konserter och turnéer, såväl i Sverige som utomlands. UAK har bland annat gästat USA och Tyskland under de senaste åren.

Kören har en bred repertoar som spänner över alla epoker och med ett stort inslag av nyskriven musik. På senare år har UAK uruppfört flera verk av tonsättare som Thomas Jennefelt, Sven-David Sandström och Jaakko Mäntyjärvi.

 • Körtyp: Blandad kör
 • Körledare: Stefan Parkman
 • Antal sångare: 45
 • Nivå: Avancerad
 • Ålder:
 • Antagningsprov: Ja
 • Repertoar: Konstmusik från alla tidsepoker
 • Repetitionstid: Måndag 19-21.45
 • Repetitionslokal: Musicum
 • Förkunskapskrav:
 • Kontaktperson: Anders Eriksson
 • Adress: Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, 753 12 Uppsala
 • Telefon: 0737-386889
 • E-post: ord[snabel-a]uak.se
 • Hemsida: Besök hemsida