Kontakt

Fredrik Söderbaum
Kultursekreterare
Staben
KULTURFÖRVALTNINGEN
Tel 018-727 83 51
E-post fredrik.soderbaum@uppsala.se