Kontakt

Fredrik Söderbaum
Kultursekreterare
Kulturförvaltningens stab
Tel 018-727 83 51
E-post fredrik.soderbaum@uppsala.se