Kontakt

Elise Rhodin
Kulturstrateg
Avdelningen för strategi och omvärld
KULTURFÖRVALTNINGEN
Tel 018-727 13 61
E-post elise.rhodin@uppsala.se

Gustaf Bäckström
Producent, Uppsala universitets Körcentrum
Tel 018-471 6206
E-post gustaf.backstrom@musik.uu.se

Niklas Högefjord
Krokedil Produktionsbyrå AB
Tekniskt ansvarig
Tel 070-340 42 28
E-post niklas@krokedil.se