Anmäl kör

I samband med att du lämnar uppgifterna på formuläret samtycker du att ”personuppgiftsansvarig” i Uppsala kommun och Uppsala universitet registrerar och behandlar dessa personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik. Uppgifterna är offentliga, vilket innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Enligt §§ 26 och 28 i PuL har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.