Kulturnämnden inrättar ett nytt resestipendium för körer

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni om att inrätta två nya stipendier: ett resestipendium för körer som ska uppmuntra uppsalakörers studieresor och utbyten med andra kulturer och ett kulturarvspris som ska inspirera bevarandeinsatser för kulturmiljön. Stipendierna kommer att utlysas en gång per år med start hösten 2014 och för 2014 är kulturarvspriset på 20 000 kronor och stipendiet för körer på 50 000 kronor.

Det nya resestipendiet för körer ska uppmuntra och möjliggöra uppsalakörers studieresor och gästspel utomlands för utbyten med andra länders kulturer. Stipendiet kan tilldelas körer med dokumenterad och stabil verksamhet i Uppsala kommun. Utlysning av stipendiet sker en gång per år och består 2014 av 50 000 kronor.

Med Uppsala kommuns kulturarvspris vill nämnden belöna insatser som görs av enskilda personer, organisationer eller företag för att bevara, använda och utveckla, kulturhistoriska värden i Uppsala kommun. Det kan till exempel handla om insatser som ger kunskap och åstadkommer en ökad förståelse eller verkar för att kulturmiljön berikas och brukas på bästa sätt. Kulturarvspriset kommer inte att kunna sökas, men allmänheten kan nominera förslag på pristagare. Stipendiet är 2014 på 20 000 kronor.

– Genom de nya stipendierna vill kulturnämnden lyfta fram sådant som Uppsala är bra på. Vi har många framstående körer och kulturmiljöerna i Uppsala är fullkomligt unika. Vi hoppas att de nya stipendierna ska inspirera våra körer och dem som arbetar med att synliggöra kulturarvet, säger kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson (FP).

För mer information
Elise Rhodin, kulturstrateg, kulturkontoret
Telefon: 018-727 13 6
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.